پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
پلی آف NBA-فینال کنفرانس شرق-تایرن لو-لبران جیمز-جورج هیل-کوین لاو-برد استیونز-جی آر اسمیت-تریستن تامپسون
کلیولند کاوالیرز-بوستون سلتیکس

طرفداری- سومین مصاف تیم های کلیولند کاوالیرز و بوستون سلتیکس در مرحله فینال کنفرانس شرق با برتری ۱۱۶-۸۶ کلیولند به پایان رسید.

منبع: طرفداری

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *