مرتضی الویری

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تشریح بودجه ۹۷ شهرداری تهران به اختصاص ۶٫۴ درصدی از کل بودجه سال آینده شهرداری تهران به مأموریت فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: برای بازپرداخت مطالبات پیمانکاران و بانکها ۱۲۰۰ میلیارد تومان در ردیف های بودجه و ۹۰۰۰ میلیارد تومان در تبصره ۲۰ منظور شده است.

مرتضی الویری در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح بودجه مصوب شهرداری تهران برای سال آینده گفت: قدرت مانور شورای شهر و کمیسیون برنامه و بودجه در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۷ خیلی زیاد نبود برای اینکه ما قدرت مانور را در برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران با تصویب برنامه جدید به دست خواهیم آورد.

وی افزود: رویکرد شهردار جدید و سیاست های بودجه ای که شورای شهر به شهرداری ارائه کرد، موجب شد جهت گیری های مناسبی را در بودجه فعلی شاهد باشیم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این جهت گیری ها در سه بخش درآمدها، هزینه ها و شکل بندی تبصره های بودجه محقق خواهد شد،اظهار کرد: درآمدها  و سایر منابع تامین اعتبار از ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۱۷ هزار ۴۳۰ میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.

الویری ادامه داد: اگر نرخ تورم را نیز در نظر بگیریم ما شاهد کاهش ۱۲٫۷ درصدی درآمدهای شهرداری تهران هستیم، اما نکته قابل توجه ترکیبی است که در منابع بودجه مشاهده می شود. سهم درآمدهای پایدار افزایش پیدا کرده به گونه ای که در سال ۱۳۹۶ این سهم ۲۲ درصد بود و تقریبا حدود ۷۸ درصد درآمدهای شهرداری تهران از محل درآمدهای ناپایدار بود؛ ولی درآمدهای پایدار در بودجه سال آینده به ۳۰٫۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: در طبقه بندی بودجه سهم منابع درآمدی شهرداری تهران از سه بخش درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود و بیشترین رشد را در بودجه سال آینده در قسمت درآمدها شاهد هستید که تقریبا چیزی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در بخش منابع مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای که شامل فروش تراکم،تغییر کاربری ها و نظایر آن است در بودجه سال آینده کاهش جدی داشته است، همچنین در مورد دارایی‌های مالی نیز که شامل اخذ وام می شود شاهد کاهش هستیم. در حقیقت جهت گیری تأمین منابع شهرداری تهران به سمت منابع درآمدی پایدار حرکت کرده است.

وی افزود: در بودجه سال آینده فروش تراکم، تغییر کاربری و دریافت وام به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. به نحوی که درآمد حاصل از محل اخذ وام‌ها در حد ۱۰۰۰ میلیارد تومان محدود شده است. در بودجه سال آینده نسبت درآمدهای نقد به غیر نقد نیز قابل توجه است به شکلی که سهم بودجه غیر نقد در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۵٫۷ درصد بوده که این رقم برای بودجه سال آینده به ۲۳٫۳ درصد کاهش پیدا کرده است و معتقدم که اگر همین روند را در آینده دنبال کنیم به تدریج شفافیت مالی شهرداری تهران را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: سالم ترین روش برای کسب درآمدهای شهرداری تهران این است که به جای تهاتر و معاملات غیر نقد که می‌تواند شفافیت بودجه را مخدوش کند باید تلاش کنیم تا سهم نقد در بودجه ریزی و درآمدها بیشتر باشد تا شفایت بیشتر بودجه، محقق شود.

الویری تاکید کرد: در بخش مصارف نیز سهم بودجه هزینه ای در سال ۱۳۹۶ معادل ۳۹٫۲ درصد بود که این سهم برای بودجه سال آینده به ۴۳٫۲ درصد افزایش یافته است. این افزایش بودجه هزینه ای بدلیل واقعی نمودن هزینه هائی می باشد که قبلا برای بزرگ نشان دادن نسبت عمرانی به جاری در زمره عمرانی منظور می‌کردند؛ اما حالا در بودجه ۹۷ در جایگاه واقعی قرار گرفته است و علت دیگر استخدام ۱۳ هزار نفر در اواخر سال ۱۳۹۵ و اوایل سال ۱۳۹۶ بوده است که خود به خود کفه سهم هزینه ای را به ویژه در حوزه پرداخت حقوق و مزایای پرسنل بالا برده است.

وی اظهار کرد: از نظر طبقه بندی ماموریتی به نظر من وضعیتی که در بودجه سال ۱۳۹۷ شاهد هستیم با جهت گیری های شهردار تهران و شورای شهر جدید سازگار است؛ چراکه قرار گذاشته بودیم تا سهم حمل و نقل را افزایش دهیم و همچنین توجه ویژه ای نیز به ایمن سازی شهر شد. بودجه ماموریت‌های حمل و نقل و ترافیک در سال ۱۳۹۶ معادل ۵۹۹۰ میلیارد تومان بوده که برای سال آینده ۵۸۳۰ میلیارد تومان  در قالب اعتبار مصوب افزایش پیدا کرده است.

عضو شورای شهر تهران افزود: علاوه بر آن۹۵۰ میلیارد تومان در مورد پارک‌های حاشیه‌ای اضافه شده که بدین ترتیب سهم بخش حمل و نقل رشد چشمگیری داشته است.

وی درباره تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: تبصره‌ها از نظر تعداد کاهش پیدا کرده و از ۴۱ تبصره در سال ۱۳۹۶ به ۲۸ تبصره در بودجه سال آینده کاهش پیدا کرده که علت این کاهش این است که برخی از تبصره‌های گذشته جایگاه و ماهیت بودجه ای نداشتند که به وجود آن‌ها نیازی نبود همچنین برخی از این تبصره‌ها به جای اینکه نحوه هزینه کردن ردیف ها را ذکر کنند به غیر شفاف شدن بودجه کمک می‌کردند و چارچوب‌های اصلی بودجه را برهم می‌زدند که این اشکالات در بودجه سال آینده برطرف شده است.

الویری ادامه داد: در تبصره‌ها الزام شهرداری تهران در تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به واریز درآمدهای خود به حساب خزانه شهرداری تهران مقرر شده که این امر شفافیت بودجه را به دنبال خواهد داشت؛ البته آتش نشانی در این مورد استثنا قرار گرفته است و به سازمان آتش نشانی به عنوان یک استثنا اجازه داده شده درآمدی را که کسب می کند مستقیما بتواند هزینه کند.

وی تاکید کرد: مورد دیگر در تبصره‌ها واریز سود سهام چند سازمان و شرکت به مبلغ ۱۵۲ میلیارد تومان به حساب خزانه شهرداری تهران است. سازمان‌ها و شهرکت‌های شهرداری تهران عادت داشتند که درآمدهای خود را خودشان هزینه می‌کردند و مبلغی به شهرداری پرداخت نمی‌شد. با توجه به بررسی‌های کمیسیون برنامه ریزی و بودجه مشخص شد که برخی از این شرکت ها و سازمان‌ها می‌توانند درآمد زا باشند و برخی از کمبودهای درآمدی شهرداری تهران را جبران کنند. نتیجه این بررسی این شد که ۱۵۲ میلیارد تومان سود سهام این سازمان‌ها و شرکت‌ها جزء منابع شهرداری به حساب آید.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح یکی دیگر از تبصره‌های مهم بودجه سال آینده شهرداری تهران گفت: در تبصره “چهار ” سیاست‌های هزینه‌ای شهرداری تهران مشخص شده که در آن ساختار شهرداری تهران به اندازه شش درصد کوچک خواهد شد.

وی تصریح کرد: در برنامه پنج ساله دوم، شهرداری موظف شده بود که چهار درصد سالیانه تشکیلات خود را کوچک کند. اما نه تنها این کار انجام نشد بلکه فقط در سال گذشته و اوایل سال جاری ۱۳ هزار نفر نیروی اضافی جذب شد. اما به موجب مصوبه ای که ما در تبصره چهار آورده‌ایم قرار است که اصلاح ساختاری در شهرداری تهران و کاهش شش درصدی نیروی انسانی را به وسیله بازنشستگی و یا بازخرید کردن نیروها محقق کنیم. همچنین در این تبصره مقرر شده که نظام پرداخت در سازمان‌ها وشرکت‌های شهرداری از ناهماهنگی و ناهمخوانی خارج شود و حداکثر میزان مابه التفاوت حقوق و دستمزد در سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری از ۱۵ درصد فزونی پیدا نکند.

وی تاکید کرد: الزام شهرداری تهران به تملک باغات با اولویت مناطق ۷،۹،۱۰ ،۱۱،۱۲، ۱۷  و۲۰  پیش بینی شده است، تمایل به قطع درخت و تغییر کاربری باغات زیاد شده کما اینکه در گذشته تعداد زیادی از باغات متاسفانه در شهر تهران از بین رفته است؛ اما در بودجه سال آینده اعتبار حدود ۹۰ میلیارد تومان برای تملک باغات اختصاص داده شده که سیاستگذاری ها و سیاست های مشخصی برای تملک و ساماندهی باغات درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در تبصره ۱۹ در خصوص توجه به بافت فرسوده، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای پرداخت مابه التفاوت تسهیلات اعطایی بانک مسکن به ساکنان بافت‌های فرسوده در نظر گرفته است. تصور می کنم با اعتبارات پیش بینی شده توسط شهرداری تهران و سیاست اتخاذی دولت، شاهد برداشته شدن گام های موثری در این حوزه باشیم.

الویری در بخش دیگری از صحبت های خود به اختصاص ۱۷۸ میلیارد تومان به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی اشاره کرد و افزود: این روند برای نوسازی اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و جایگزینی موتورسیکلت های بنزینی اختصاص پیدا خواهد کرد که این جهت گیری صورت گرفته موجب خواهد شد بخشی از موتورسیکلت‌های داخل شهر برقی شود، ناوگان اتوبوسرانی توسعه یابد و ناوگان مینی بوسرانی نیز نوسازی شود؛ البته در حوزه حمل و نقل نیز ۴ میلیارد تومان برای تجهیز و ساخت معابر ویژه دوچرخه در نظر گرفته شده است.

اختصاص ۶٫۴ درصدی از بودجه سال آینده شهرداری تهران به مأموریت فرهنگی و اجتماعی

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بودجه مأموریت فرهنگی و اجتماعی که رقمی معادل ۱۱۶۴ میلیارد تومان است، افزود: این رقم ۶٫۴ درصد کل بودجه سال آینده شهرداری تهران را شامل می‌شود.

وی در خصوص سهم بودجه مناطق شهرداری تهران نیز گفت: سهم این بخش به دلیل اینکه بودجه  جمع آوری زباله و رفت و روب از حالت متمرکز خارج شده و به مناطق رفته برای سال آینده افزایش پیدا کرده که رقم آن معادل ۲۸۰۰ است و این حرکت مطلوبی است در جهت تمرکز زدائی.

الویری در مورد ‍‍‍‍‍مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری گفت: برای بازپرداخت مطالبات پیمانکاران و بانکها ۱۲۰۰ میلیارد تومان در ردیف های بودجه و ۹۰۰۰ میلیارد تومان در تبصره ۲۰ منظور شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *